Home » Archief voor bodyguardworden

DKDB – Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging

De DKDB, oftewel de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging is een speciale beveiligingseenheid van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De Dienst Koninlijke en Diplomatieke Beveiliging houdt zich voornamelijk bezig met de beveiliging van het Koninklijk Huis en haar gasten. De leden van het Koninklijk Huis organiseren regelmatig evenementen die worden bijgewoond door buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Hieronder vallen … Lees meer