Home » Wat zijn de verschillen tussen astma en COPD?

Wat zijn de verschillen tussen astma en COPD?

Astma en COPD worden nogal eens met elkaar verward of mensen denken dat beide ziektes hetzelfde zijn. Hoewel beide longziektes met je longen en de ademhaling te maken hebben, zijn er wel degelijk verschillen.

Stoppen-met-roken-is-goed-voor-iedereenOorzaken

Zo wordt COPD in veel gevallen veroorzaakt door het jarenlang roken van sigaretten, ook het meeroken of langdurig contact met bepaalde stoffen waarmee je tijdens je werk in aanraking kunt komen zijn belangrijke oorzaken van de ziekte. Het is dan ook niet vreemd dat veel mensen met COPD al ouder zijn dan 40 jaar.

Wat astma betreft, is onder andere erfelijkheid een oorzaak dat de ene persoon wel astma krijgt en de andere niet. Dit gegeven verklaart onder andere waarom mensen die aan deze longziekte leiden terug zijn te vinden in vrijwel alle leeftijdscategorieën in de samenleving.

Het beloop van de longziektes

Helaas is er tot op heden nog geen oplossing gevonden om astma of COPD te kunnen genezen. Gelukkig zijn er wel allerlei medicatie voorhanden en kun je een aantal maatregelen treffen zodat je in het dagelijks ritme zo min mogelijk hinder ondervindt aan de longziekte. Astma is overigens over het algemeen wat gemakkelijker onder controle te houden (de verslechtering ervan), terwijl COPD in veel gevallen gemakkelijker kan verergeren. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat mensen door blijven gaan met het roken van sigaretten. Bovendien hoeven astmapatiënten lang niet altijd dagelijks last te hebben van symptomen, terwijl mensen met COPD mogelijk vaker last krijgen van de symptomen die bij deze longziekte horen.

De behandeling

Zoals aangegeven is er nog altijd geen oplossing gevonden waarmee zowel astma als COPD genezen kunnen worden. Echter, er zijn wel allerlei hulpmiddelen uitgevonden waarmee artsen gereedschappen tot hun beschikking hebben waarmee ze inzicht kunnen krijgen in de effecten van de behandelingen die ze hebben ingezet. Op die manier zijn de artsen in staat om hun patiënt een behandeling op maat aan te bieden die steeds beter kan worden afgestemd op de persoonlijke situatie. Een voorbeeld van een hulpmiddel is de NHG Astma. Dit hulpmiddel is er ook in een variant voor COPD, het betreft in dat geval de NHG COPD. Beide hulpmiddelen worden steeds verder doorontwikkeld, de laatste wijzigingen hebben plaatsgevonden in 2015.

Wat kun jezelf tegen astma en COPD doen?

Het is belangrijk dat je niet zomaar van alles gaan proberen om de longziektes onder controle te houden. Omdat ieder mens verschillend is en daardoor ook verschillend reageert op de ziektes, kan het zo zijn dat de ene maatregel voor de ene persoon goed werkt, terwijl het voor de andere persoon een onprettige uitwerking heeft. Het advies is dan ook om altijd naar de behandelend arts toe te stappen en om advies te vragen op het gebied van maatregelen die je zou toe kunnen passen in het dagelijks leven. Een maatregel kun je in ieder geval wel doorvoeren: het contact met sigarettenrook zoveel mogelijk vermijden. Roken is immers voor ieder mens slecht en hoe minder je ermee in contact komt, des te beter!

Een andere maatregel die voor de meeste mensen eenvoudig uit te voeren is, is het stofvrij houden van de woning. Een stoffige omgeving kan de luchtwegen immers prikkelen en daarmee bijvoorbeeld een astma-aanval uitlokken. Door regelmatig je woning schoon te maken en goed te stofzuigen en te stoffen, kun je dus al de nodige prikkelingen voorkomen.

Kinderen met astma en COPD

In het geval je kinderen hebt die een van de longziektes hebben, dan is het belangrijk mensen die vaak met jouw kind te maken hebben hierover te informeren. Op die manier weet bijvoorbeeld een leerkracht wat hij moet doen als je kind last krijgt van symptomen die met de longziekte te maken hebben. Dat is niet alleen prettig voor de leerkracht, maar vooral ook voor het kind die op het moment dat hij hulp nodig heeft ook daadwerkelijk hulp krijgt.

Plaats een reactie