Home » Ventileren zonder afbreuk te doen aan je ventilatie

Ventileren zonder afbreuk te doen aan je ventilatie

Naast extra stroomverbruik is het opgeven van een bepaald gevoel bij het design van je woning één van de grootste redenen om niet over te stappen op mechanische ventilatie. Mensen denken vaak dat ze, om van ventilatie te kunnen genieten, een enorme machine in hun woning moeten zetten. Dat is natuurlijk totaal onwaar. Ventilatie kan tegenwoordig bijna onzichtbaar worden toegepast in woningen, waardoor ventilatie nooit ten kosten gaat van het design van bepaalde ruimtes. Daarnaast wordt ventilatie steeds stiller. Ook de ventilatiebranche weet dat comfort niet alleen een behaaglijke temperatuur inhoudt, maar ook het ontzien van teveel ruis is.

Maak ventilatie onzichtbaar

Een van de beste manieren om ventilatie “onzichtbaar” te maken is door middel van ventilatieroosters. Deze roosters plaats je in de muur, vloer of het plafond. Aan deze roosters koppel je vervolgens het ventilatiesysteem. Hierdoor bevindt het grootste deel van de ventilatie zich in of achter de muur. Bedenk je bij het uitkiezen van de ventilatie wel goed of hoeveel lucht deze roosters moeten doorlaten. Niet alle ventilatieroosters kunnen namelijk zomaar maximale hoeveelheid lucht doorlaten.

Keuze uit ventilatieroosters

Niet elk ventilatieroosters doet zomaar hetzelfde. Sommige zijn bedoeld voor kleinere ruimtes. Het grote verschil tussen ventilatieroosters is de hoeveelheid lucht die ze door kunnen laten zonder opmerkbaar geluid te maken. Wanneer je een rooster kiest die bedoelt is voor kleine ventilatie met een lage capaciteit en deze plaatst op een groot systeem met een hoge capaciteit loop je de kans dat de ventilatie gaat fluiten. Uiteraard is dat heel irritant en kan dit erg storend werken.

Baseer je keuze op…

De keuze voor ventilatieroosters moet je niet af laten hangen van toevalligheden. Wanneer je roosters plaatst in een muur, moet je hier logischerwijs een gat voor maken. Zorg dat je in één keer het juiste rooster uitkiest zodat je nooit met een overdreven groot of klein gat blijft zitten. Zorg daarnaast dat je de keuze baseert op basis van capaciteit, zodat je nooit een fluitend geluid krijgt.

Plaats een reactie