Home » De NHG standaard astma

De NHG standaard astma

NHG-standaard-astmaBenauwdheid, kortademigheid, heftige hoestbuien en andere onprettige symptomen zijn zaken waarmee je te maken kunt krijgen als je last hebt van astma. Het is daarom des te beter dat er steeds meer bekend wordt over deze chronische ontsteking van de longen. Het is immers fijn dat je, ondanks de ontsteking, met de nodige maatregelen en hulpmiddelen toch nog een leven kunt leiden met zo min mogelijk beperkingen.

 

Een hulpmiddel dat vaak wordt ingezet bij de behandeling van astma is de NHG standaard astma. Als je nog nooit te maken hebt gehad met de ontsteking aan de longen en ook niemand in je omgeving kent die last heeft van astma, dan ben je waarschijnlijk niet op de hoogte van wat dit hulpmiddel precies is. Lees daarom de komende alinea’s door om hier verandering in te brengen.

 

Wat is de NHG standaard astma precies?

 

Zoals gezegd is de NHG standaard astma een hulpmiddel dat kan worden ingezet bij de behandeling van astma. De standaard voegt de resultaten die uit een spirometrie onderzoek komen samen met input vanuit de kant van de astmapatiënt.

 

De grote winst zit hem dan ook in het feit dat het behandelplan dat een astmapatiënt opgesteld krijgt, niet louter is gebaseerd op resultaten uit een spirometrie onderzoek, maar ook op hoe diegene de astma ervaart en van welke klachten hij zoal hinder ondervindt.

 

Nu zul je misschien denken dat de combinatie van techniek en input vanuit de kant van de patiënt vanzelfsprekend is, maar dat is lang niet het geval geweest. Voorheen konden bijvoorbeeld de uitkomsten van een spirometrie onderzoek voor een groot gedeelte bepalen welke kant de behandeling van een astmapatiënt op ging. Ben je inmiddels nieuwsgierig geworden naar de standaard? Klik dan op de volgende link om hem te downloaden: NHG standaard astma downloaden.

 

Voordelen van de NHG standaard astma

 

Naast het voordeel dat de standaard de resultaten van een spirometrie combineert met een bijdrage van degene die astma heeft, zijn er nog meer voordelen te benoemen. Bijvoorbeeld dat de NHG standaard astma richtlijnen kan opleveren die niet alleen bruikbaar zijn tijdens de behandeling van astma, maar ook nog eens bruikbaar zijn voor het monitoren van de patiënt. Een van de doelen die met de standaard bereikt dient te worden is dan ook om de mate waarin de patiënt zijn astma kan controleren te vergroten en daarnaast ook aandacht te geven aan de patiënt en de behandeldoelen die de arts samen met hem heeft opgesteld.

 

De inzet van de patiënt

 

De ontwikkeling en het verder verbeteren van de NHG standaard astma, is natuurlijk een goede zaak. Echter, om ervoor te zorgen dat de patiënt zo min mogelijk hinder ondervindt aan de chronische ontsteking aan de longen, is het ook belangrijk dat hij de maatregelen die hij van zijn arts voorgeschreven krijgt opvolgt. Deze maatregelen kunnen per patiënt verschillen, omdat iedere astmapatiënt immers uniek is. Het is dan ook altijd zaak om samen met de behandelend arts te bespreken welke (kleine) aanpassingen in het dagelijks leven voor jou geschikt zijn om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk dingen kunt blijven doen, zonder dat je daar last van krijgt.

Plaats een reactie