Home » Centrum manager

Centrum manager

Waarom een centrum manager?


Het is natuurlijk belangrijk voor een stad of een dorp dat de stad levendig en aantrekkelijk blijft. Stel dit is niet het geval dan zullen mensen op gegeven moment allemaal massaal naar andere steden gaan trekken in de buurt. Op de lange termijn zal de stad veranderen in een heuse spookstad! Dit is natuurlijk wel een beetje extreem genomen, maar je kan beter wat doen aan je stad of dorp zodat deze aantrekkelijk blijft voor de bewoners en aantrekkelijk voor anderen om te bezoeken of te komen wonen. Om dit goed voor elkaar te krijgen is de hulp van een centrum manager nodig.

Het gebied kan op deze manier goed gemanaged worden door de centrum manager en de organisatie daaromheen. Het is hier belangrijk dat er niet gekozen wordt voor één centrum manager, maar voor een hele groep mensen die nadenkt over het centrum van het gebied en hoe dit bijgehouden moet worden of opgeknapt dient te worden. De organisatie stelt bepaalde doelen vast die bereikt dienen te worden, daarna wordt er een plan van aanpak gemaakt zodat er bepaald kan worden hoe deze doelen behaald kunnen worden.

Centrum manager van HISA


HISA is gespecialiseerd in centrummanagement en kan op dit gebied dus erg goed advies geven. Er zal samen een plan van aanpak opgesteld worden waarmee alle doelen bereikt zullen worden. Er worden bijvoorbeeld leuke acties bedacht om deze doelen te behalen. Er kunnen ook evenementen georganiseerd worden of leuke acties opgepakt worden.

De centrum manager kan op dit gebied ook goed meedenken en met dingen komen die meedragen aan het behalen van de doelen. Het is ook belangrijk om vast te stellen welk imago of welke sfeer men wil creëerden met de acties zodat het centrum de sfeer krijgt die erbij past. HISA biedt naast centrummanagement nog meer diensten aan zoals het aanpakken van leegstand en het opstellen van brancheringsplannen. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van HISA.

Plaats een reactie