Home » OAB

OAB

Al ruim vier decennia biedt het landelijk onderwijsachterstandenbeleid, beter bekend als OAB, betere kansen aan kinderen en jongeren die vanwege bepaalde aspecten kans hebben op een onderwijsachterstand. Hiervoor krijgt deze instelling hulp van de gemeente. Dit beleid wordt uitgevoerd door gemeentes in samenwerking met scholen van primair onderwijs, die daarvoor middelen krijgen van het rijk. Maatregelen om die doelgroep extra onderwijstijd, schakelklassen, weekendscholen, zomerscholen, brede scholen en andere activiteiten te bieden moeten we het onderwijs verbeteren. Kinderen en jongeren van laagopgeleide ouders komen hiervoor in aanmerking. Ook kinderen van nieuwkomers, laaggeletterde en anderstalige ouders horen hierbij.

Diensten van het OAB

Er zijn verschillende diensten die het AOB voor u uitvoert. Hierbij worden we ondersteunt door de landelijke overheid, rekenkamers, gemeenten en schoolbesturen.  Dit zijn dingen als de evaluatie van onderwijsachterstanden. Daarnaast stellen we ook beleidskaders en meerjarige beleidsplannen op. Dit gebeurt op het terrein van onderwijsachterstanden. We adviseren ook over mogelijke professionalisering op basis van de laatste internationale wetenschappelijke inzichten die zijn ontwikkeld in het voorafgaande jaar. Ook voeren we een cursus uit die wij Opbreng gericht Werken noemen. Deze is erg interessant voor scholen die krap bij kas zitten en onderwijs helder willen hebben. Ook doen we een evaluatie van de kwaliteit van VVE. Wat we ook doen sinds een aantal jaar is het begeleiden bij het inrichten van schakelklassen of zomerscholen. We merkten dat hier de laatste jaren erg veel vraag naar was. Ook daar zijn we succesvol in geworden.

Projecten

We hebben verschillende projecten op gebied van OAB. Zo doen we een ondersteuningstraject GOAB i.s.m. Oberon. Ook doen we een onderzoek naar een nieuw bekostigingsarrangement voor het onderwijsachterstandenbeleid. Dit doen we in samenwerking met SEOR/Erasmus Universiteit Rotterdam. Een leuk project met veel uitdagingen op het gebied van onderwijs. Voor meer informatie over ons en over onze projecten kunt u terecht op onze site.

Plaats een reactie